ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

TSU2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 64 นวัตกรชุมชนตำบลแม่ขรีได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “TSU2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด-19” โดยได้ทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตัดสินใจฉีดวัคซีน พร้อมแจกแผ่นพับ หน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากเชื้อ COVID-19
โดยมีการจอดรถ Mobile Unit ประชาสัมพันธ์เป็นจุดๆในแต่ละพื้นที่ของตำบลแม่ขรี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นที่รู้จักของชุมชน
ผู้คนต่างหลงใหลในธรรมชาติ น้ำใสสะอาดงามตา
เหล่าพืชนานาพันธุ์ ชวนมาสนุกกันที่ด่านโลดล่องแก่ง
หากใครที่ช่วงนี้รู้สึกร้อน ไม่ว่าคุณจะร้อนกายหรือร้อนใจ ก็สามารถมาดับร้อนกันได้ที่ด่านโลดล่องแก่งนะคะ ตั้งอยู่ที่ ม.3 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จ.พัทลุง