ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

ชาว U2T COVID WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด
📍📍มาตราการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) มาตราการ 3 ล. (ล้าง เลี่ยง ลด) การเว้นระยะห่าง และการล้างมือบ่อยๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนพี่น้องประชาชน อย่าประมาทการ์ดอย่าตก😷😷😷

📍📍ที่นี่ #ตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

💥 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักรวมใจสองศาสนา 💥
👉นวัตกรชุมชนตำบลตะโหมด