ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

 ” u2t covid-19 week “

“นวัตกรตำบลแพรกหา ก้าวต่อไป สู้ภัย…โควิด”💊💉
นำหน้ากากอนามัย😷และเจลล้างมือมอบให้กับโรงเรียน วัด และชาวบ้านในชุมชน
และขอส่งมอบความห่วงใย ร่วมป้องกันภัยโควิด-19🦠
ผ่านกิจกรรม “TSU2T Covid Week ระหวางวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2564 แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 “รู้ไว้ใช่ว่า ความเป็นมา แพรกหา”📚🖋

ตำบลแพรกหาเมื่อก่อนเรียกว่า “ตำบลแพรกหาย” ในตำบลนี้เป็นป่าทึบ🌳🌴 เป็นเกาะจำนวน 1 เกาะ คือ “เกาะแพรกหาย” เป็นทางสองแพร่ง มีการเล่าขานว่า มีโจรชุกชุม มีการลักขโมยวัว ควาย หรือทนัพย์สิน เมื่อเดินทางมาถึงทางสองแพร่งนี้จะต้องออกชื่อหรือเซ่นไหว้เสียก่อน หากไม่ทำจะทำให้หลงทางไม่สามารถออกมาได้ และจากการที่เกิดการขโมยทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อจากแพรกหายมาเป็น”แพรกหา” ซึ่งเป็นชื่อที่เป็นมงคลและประชาชนยอมรับ จึงได้ชื่อนี้มาถึงปัจจุบัน