ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

🌿 ภูมิปัญญาสมุนไพรสู้ภัย COVID-19 (Herbal Wisdom to Fight Against COVID-19) #Saeson2🎉🎉

TSU Care ดูแลกัน 👫💞

📌 27 สิงหาคม 2564
💚 นวัตกรชุมชนตำบลมะกอกเหนือและนวัตกรชุมชนตำบลพนางตุง เข้าร่วมกิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ยาห้าราก ตำรับเขาอ้อ”🍃 และรับมอบกล่อง “TSU CARE ดูแลกัน”👫💞
🛕ณ วัดเขาอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

💙 ชุมชนยั่งยืนได้ด้วยความร่วมมือ 2 🤝

📌15 มิถุนายน 2564
นวัตกรชุมชนตำบลมะกอกเหนือ เข้าพบ นายสมเกียรติ ทองพันธ์ นายกเทศบาลตำบลบ้านสวน 🏠
💬 ปรึกษาหารือ ประเด็นการพัฒนาตำบลและแนวทางการแก้ปัญหา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
✨เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน U2T HACKATHON ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) 🏆
_______________________________________

💙 ชุมชนยั่งยืนได้ด้วยความร่วมมือ 🤝

📌 30 พ.ค. 2564 (เวลา08.00น.-12.00น.)
นวัตกรชมุชนและจิตอาสาตำบลมะกอกเหนือ 🌟
✨ร่วมพัฒนาสองข้างทางถนนเส้นทางท่ามะนาว-เขาดิน-คลองศาลาเณร พื้นที่ ม.5-6-7 🏞
👨🏻👩🏻 จุดรวมพลและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ สำนักสงฆ์วัดเขาดิน 💚
_______________________________________

 ” TSU2T Covid Week”

💙 “นวัตกรมหาวิทยาลัยทักษิณ  ก้าวต่อไป สู้ภัย…โควิด” 🦠
📌 นวัตกรชุมชนตำบลมะกอกเหนือขอส่งมอบความห่วงใย ร่วมป้องกันภัยโควิด-19 ผ่านกิจกรรม  ✨
– รณรงค์การปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19และการฉีดวัคซีน
– สนับสนุนหน้ากากอนามัย เจล,สเปรย์แอลกอฮอล์ โปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องมาตรการ -D-M-H-T-T-A และการปฏับัติตนในการรับการฉีดวัคซีนให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล
– แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจล,สเปรย์แอลกอฮอล์ โปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องมาตรการ -D-M-H-T-T-A การรณรงค์ฉีดวัคซีนและการปฏับัติตนในการรับการฉีดวัคซีนให้กับร้านค้าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ตำบลมะกอกเหนือ
🌟แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 💚

📍 วันนี้นวัตกรชุมชนมะกอกเหนือมีสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลมะกอกเหนืออยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกัน 🥰

🌳🌾 นาโปแก เป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรชาวนาไทยและวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ มีพื้นที่มีแปลงปลูกข้าวสาธิต เช่น ข้าวสังข์หยด เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ เดินเล่นบนสะพานไม้ ถ่ายรูป สูดอากาศดีๆ มีกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกข้าวให้นักท่องเที่ยวได้ร่วม 🐃มีน้องควายตัวเป็นๆ ให้ป้อนหญ้าได้ และข้างในยังมีโซนร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าการเกษตร และสินค้าพื้นเมืองด้วย🛍

🙏 วัดเขาอ้อได้รับขนานนามว่า “สำนักตักศิลามหาเวทย์แห่งปักษ์ใต้” ✨ ศูนย์รวมของสรรพวิทยาการ หลากหลายแขนงมานานหลายร้อย พระเกจิอาจารย์ผู้สืบต่อวิชาต่างก็เป็นที่พึ่งที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไป 🕯

🚗 แวะกราบไหว้อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาทอง หลวงพ่อ