ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

 ” U2T COVID WEEK ” 

นวัตกรตำบลพนมวังก์ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม Covid Week 🦠🦠
โดยร่วมกันแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่โรงเรียน วัดและตลาดนัดในตำบล ทำความสะอาดโดยการฉีดพ่นสเปรย์ให้แก่โรงเรียน และรณรงค์การฉีดวัคซีน💉เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้ชุมชนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน 💕
แม้สถานการณ์โควิด-19 จะกลับมาระบาดในรอบที่3 แต่นวัตกรตำบลพนมวังก์ ยังคงเดินหน้าทำภารกิจ สู้ภัยโควิดในชุมชนต่อไป มาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะ✌️
รับชมวิดีโอ คลิ๊ก