ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

 ” TSU Care ดูแลกัน👫💞

นวัตกรชุมชนตำบลปันแต
ได้ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อแจกกล่องดูแลสุขภาพ TSU Care ดูแลกัน👫💞ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ให้แก่กลุ่มชาวบ้านตำบลปันแต ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ที่กำลังกักตัวอยู่
————————————–

 ” u2t covid-19 week “

นวัตกรชุมชนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน💊💉
ร่วมกันดำเนินกิจกรรม TSU2T ก้าวต่อไป สู้ภัย COVID-19
รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
พร้อมแจกแมส, เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ตามพื้นที่ชุมชน วัด และสถานศึกษาในตำบล

 “วัดสุนทราวาสา”

แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญ แหล่งหนึ่งของตำบลปันแต คือ” วัดสุนทราวาส” 🛕🛕
” วัดสุนทราวาส มีอุโบสถที่สวยงาม มีพระพุทธรูปที่เก่าแก่ และ มีศิลาจารึกเป็นของโบราณที่หาดูได้ยาก ”

📌 วัดสุนทราวาส  https://www.google.com/…/data=!4m5!3m4…
————————————————————————————-
#นวัตกรชุมชนตำบลปันแต
#มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ
#มหาวิทยาลัยทักษิณ#TSU2T