ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

นวัตกรชุมชน ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน ได้เข้าร่วม “ประชุมชี้แจงแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครหมู่บ้าน” 📝📝 เพื่อหาแนวทาง วางแผนการลงสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลือกหมู่ที่ 5 ตำบลทะเลน้อยเป็นหมู่แรก ในการลงพื้นที่สำรวจ

 ” TSU Care ดูแลกัน👫💞  “

ทางนวัตกรชุมชนทะเลน้อย ได้นำกล่อง  ” TSU Care ดูแลกัน👫💞 ” มอบให้คนในชุมชนตำบลทะเลน้อย
—————————————————

 ” U2T กิจกรรม TSU2T ก้าวต่อไป  สู้ภัย Covid-19  “

26/5/64 นวัตกรตำบทะเลน้อยลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม
1.ลงพื้นที่โรงเรียนวัดประดู่หอม ในตำบลทะเลน้อย
– ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ 🦠 ตามห้องเรียน และโต๊ะนั่งต่างๆ ภายในโรงเรียน
– ทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียน
2.เจลล้างมือและสเปย์แอลกอฮอล์ 🙌
– ทำเจลล้างมือและสเปย์ขนาดพกพา ร่วมทำกับ TSI ของตำบลทะเลน้อย เพื่อทำให้แจกจ่ายให้กับในคนชุมชนตำบลทะเลน้อย