ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

เที่ยวทิพย์ 📸 ทริปสมหวัง

แวะเช็คอินถิ่นใต้ต้องห้าม…พลาดกันนะจ๊ะ…<<<
#สมหวังไม่ได้มีดีแค่ชื่อ
แวะมา 📌check-In สมหวัง มาสัมผัสธรรมชาติกันนะคะ 👇🏻👇🏻

📍นาเราเขาหวัง : บริการโฮมสเตย์ อาหารและเครื่องดื่ม
📍ห้อยขาชายเขา : บริการอาหารและเครื่องดื่ม