ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

“นวัตกรร่วมใจต้านภัยโควิด”

📸 วันนี้แอดมินได้เก็บภาพบรรยากาศนวัตกรชุมชนตำบลชะรัด ช่วยกันจัดเตรียมสิ่งของ เพื่อนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนตำบลชะรัด
“นวัตกรร่วมใจต้านภัยโควิด” อาจารย์และนวัตกรชุมชน ตำบลชะรัด ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง ให้ผู้ที่กักตัว จำนวน 3หลังคาเรือน ในหมู่ที่ 7 เพื่อใช้ในการประกอบอาหารในขณะที่กักตัวให้ครบ14วัน 🏡

📍การทำความสะอาดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ประจำมัสยิดท่ายาง ตำบลชะรัด”

ปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศ 🎞
นวัตกรชุมชนตำบลชะรัดมองเห็นถึงการดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องสำคัญ และวันนี้นวัตกรชุมชนตำบลชะรัดได้จัดกิจกรรมเชิงรุก เพื่อแก้ปัญหาโควิดโดยการจัด Big Cleaning Day ให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ประจำมัสยิดท่ายาง ตำบลชะรัด เพื่อให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และปลอดจากเชื้อโควิด-19 และขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 💝

“นวัตกรชุมชนลงพื้นที่แจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยตามสถานที่ต่างๆของตำบลชะรัด “

ภาพบรรยากาศดีๆจากพวกเรานวัตกรชุมชนตำบลชะรัด กับการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อแจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยค่ะ 📸
📍นวัตกรชุมชนลงพื้นที่แจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยตามสถานที่ต่างๆของตำบลชะรัด มาร่วมด้วยช่วยกัน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก ❤️
📌ปลอดภัย ปลอดโควิด เพื่อน้องพี่ชาวชะรัด

ภาพบรรยากาศดีๆกับนวัตกรชุมชนตำบลชะรัด 👨‍👩‍👧‍👦

📍การจัดทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนตำบลชะรัด
📌 ช่วยพี่ช่วยน้อง ช่วยเพื่อนพ้อง ปลอดโควิดที่ชะรัด