ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

“ขนมราก” ขนมพื้นบ้าน”

“ขนมราก” ขนมพื้นบ้านที่หากินได้ยาก
มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น !
อยากให้ทุกคนได้มาลิ้มลองรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใคร

#ที่นี่คลองเฉลิม
#TSU2Tคลองเฉลิม

“พุงปลาหวด”

” ปลาน้ำจืดบนภูเขา ของดี ของหรอยในตำบลคลองเฉลิม “

#สนับสนุนสินค้าท้องถิ่นคนคลองเฉลิม
#ที่นี่คลองเฉลิม