พื้นที่และกิจกรรมโครงการ

รายละเอียดพื้นที่และโครงการที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
เลือกจุดมาร์คต่าง ๆ เพื่อดูกิจกรรมของแต่ละตำบล

 Community Data จังหวัดพัทลุง

 Community Data จังหวัดสงขลา